Skip to content
tepperens-topprens

Utføres hjemme hos kunde

Det å rense teppet er egentlig ganske enkelt. Likevel viser det seg at man trenger å ha gode kunnskaper om materialet teppet er laget av og om de kjemikaliene som blir brukt under prosessen. Dessuten er det viktig å reagere fort når teppet blir skittent, ettersom gamle flekker er vanskelige å få vekk.

Vi renser tepper i henhold til en ekstraksjonsmetode. Den går ut på at bare overdelen av teppet blir våt. På overflaten blir det sprøytet et spesielt vaskemiddel og deretter blir den sugd vekk sammen med skiten. Resultatet er ofte bedre enn kundene forventer!

Ønsker du en pris på tepperens?

La oss kontakt informasjon så vi kontakter deg innen kort tid.

Navn og etternavn
Gate og postkode
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Back To Top