skip to Main Content
+47 400 64 744 post@topprens.no ToppRens
tepperens-topprens

Utføres hjemme hos kunde

Det å rense teppet er egentlig ganske enkelt. Likevel viser det seg at man trenger å ha gode kunnskaper om materialet teppet er laget av og om de kjemikaliene som blir brukt under prosessen. Dessuten er det viktig å reagere fort når teppet blir skittent, ettersom gamle flekker er vanskelige å få vekk.

Vi renser tepper i henhold til en ekstraksjonsmetode. Den går ut på at bare overdelen av teppet blir våt. På overflaten blir det sprøytet et spesielt vaskemiddel og deretter blir den sugd vekk sammen med skiten. Resultatet er ofte bedre enn kundene forventer!

 

Back To Top